Background
Tigernet logo
Aurom Svage Sind

O, svage sind

LP
€17.13
File under: 
Traditional/Folk
Tags: 

Label: 

LP: 

EAN: 

7042986161521

Catalog number: 

NYENOR6152

Release date: 

22.03.2024

Info: 

Folkesongtrioen Aurom har funne kvarandre i det leikne, i kjærleiken til stemma si evne til å uttrykkje det ordlause og det sterke. Folkesongane har også denne evnen. Dei flyt gjennom åra utan å miste sin magi. Vakre, sanne ord og melodiar som resonnerar i oss. Trioen hentar tidlause songar frå tradisjonen, og skriv nye inspirert av dei gamle. Arrangert for tre ulike stemmer med stort spenn og ein sjeldan samklang.


Namnet Aurom er henta frå Auromheimen. Dette er det andre riket, som Olav Åsteson vandrar gjennom i Draumkvedet. Auromheimen er ein mystisk stad, eit slags hinsidige der ein ser både til himmel og helvete. Den andre staden. Noko anna, er også denne vokaltrioen. Tre stemmer, tre musikarar som vil bruke stemma som instrument til å uttrykke både mørket og ljoset i livet. Dei punkta der ord blir fattige. Aurom har gjeve ut albumet "Utan å dirre" og 2 digitale singlar: "Den tolvte sang" og "Krav".

Tracklist: 

1. O, svage sind
2. Skunde deg
3. Nystev
4. Svire
5. Aukevise
6. Alt forvandles
7. Romme
8. Lokk etter Ragna Solheim
9. Kom te meg
10. Ballade