Background
Tigernet logo

Label: 

Vinyl: 

EAN: 

7090040250285

Catalog number: 

NKM016LP

Release date: 

24.05.2019

Info: 

New Rituals er et stykke musikk i tre 40-minutter lange deler. Del 1 er skrevet for ensemblet Nakama og et zen-buddhistisk chante-kor fra Rinzai zen-senter Oslo. Del 2 spilles av Nakama alene, mens den tredje delen spilles av Christian Meaas Svendsen på solobass og egen stemme.

Første delen av New Rituals hadde uroppføring i mai 2017, og den andre delen hadde premiere i september samme år. Den tredje delen har aldri blitt spilt live.

De tre delene bygger på det samme materialet, nemlig ti zen-buddhistiske sutraer. Utgivelsen etterprøver den zen-buddhistiske filosofien om at ingenting eksisterer som et separat selv; at alt er uadskillelig fra alt annet og alltid i forandring. Alle ting er tomme «selv», selv om vi mennesker liker å sette ord på- og definere ting – til og med musikk, som jo er uhåndgripelig av natur. «Tomhet» oversettes som potensiale. Stykkets tre tre deler uttrykker tre utfall, tre potensial, av uendelig mange muligheter.

Form på sin side tydeliggjør innholdet, gir det substans — akkurat som et bilde trenger en ramme for å definere seg selv. New Rituals utforsker nødvendigheten av form som et middel for å erfare frihet, både som utøver og komponist. Ikke frihet til å velge, men frihet fra å velge.

New Rituals utforsker forholdet mellom form og frihet, mellom moderne vestlig musikk og tradisjonelle østlige tekster og mellom skrevet og åpent musikalsk materiale.

Innspillingen slippes som en trippel-disk, med hver del på sin egen LP/CD-plate. Utgivelsen kommer i 300 LP-eksemplarer i tillegg til 200 ekstra CD-eksemplarer (LP-versjonen inneholder også CD-versjonen, som kan kjøpes separat). Vinylen er custom-kuttet i Tyskland. Innpakningen til LP-versjonen er en visuell manifestering av hvordan separate deler kommer sammen for å skape en ny helhet og er spesialdesignet på eksklusivt grønt pop-art-papir av Mikkel Cappelen Smith, 3D-designeren Jørgen Håland med god hjelp fra trykkeriet Fladby AS. form er ikke annet enn tomhet, tomhet ikke annet form

form er nøyaktig tomhet, tomhet er nøyaktig form

slik er óg fornemmelser, oppfatninger, tilbøyeligheter og bevissthet

– Utdrag fra Hjertesutraen Nakama består av fem musikere og ledes av bassist Christian Meaas Svendsen. Gruppen ble dannet i 2015 og har allerede fire kompromissløse album bak seg på sitt eget label Nakama Records. Musikken er inspirert av moderne samtidsmusikk og ulike typer tradisjonell musikk. Midt bland konsepter og strukturer har musikerne rom til å uttrykke sin personlige musikalitet, og den uortodokse instrumenteringen har gitt ensemblet en helt egen sound. Det er en vakker miks av lyrikk, prosa og non-fiction i en uforståelig, men likevel tilgjengelig tapning. Nakama er det det er, og Nakama er:

Agnes Hvizdalek - stemme
Adrian Løseth Waade - fiolin
Ayumi Tanaka - piano
Andreas Wildhagen - slagverk
Christian Meaas Svendsen - bass, komposisjoner

Tracklist: 

1. Lotus Sutrs
2. Heart Sutra
3. Dharani for Preventing Disaster
4. Shakyamuni Eko
5. Dharani for the Great Passionate One
6. Patriarch Eko
7. Dharani for the Hungry Ghosts
8. Hungry Ghost Eko
9. The Final Instructions of Master Kōzen Daitō

10. The Four Great Vows