Background
Tigernet logo
Posts about spinefarm

Tigertips: Electric Wizard - Time To Die

El wiz timetodie

Komboen av fascinasjon for Lovecraft, Sabbath, heksekunst og cannabis borger ikke nødvendigvis for utadretta virksomhet, for å si det forsiktig. I Electric Wizards tilfelle gjør det heldigvis det - og det hele akkompagneres av noe av den tyngste musikken på denne sida av firmamentet.

Les mer →